Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Prawa osób pokrzywdzonych

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Jako ofiara przestępstwa • czyli pokrzywdzony - masz prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratora lub Policji.

Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę. Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:

 • Jeżeli ściganie sprawcy przestępstwa uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie, możesz taki wniosek złożyć, jak również cofnąć go za zgodą prokuratora.
 • Możesz wyznaczyć pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który będzie Cię reprezentował w toku dochodzenia (śledztwa). Jeżeli nie stać Cię na opłacenie pełnomocnika, możesz zażądać wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
 • Możesz żądać przeprowadzenia dowodów, które wydają Ci się istotne (np. przesłuchania świadka lub powołania biegłego).
 • Możesz żądać, aby przesłuchano Cię w miejscu Twojego pobytu lub przy pomocy urządzenia do przesłuchiwania na odległość.
 • Możesz żądać dopuszczenia Cię do udziału w przeprowadzaniu dowodów oraz udostępnienia akt dochodzenia (śledztwa),
 • Jeżeli czujesz się zagrożony, możesz żądać utajnienia miejsca Twojego zamieszkania. Możesz też żądać, aby uniemożliwiono rozpoznanie Cię przez osobę, która jest Ci okazywana.
 • Możesz żądać zobowiązania sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody.
  • Jeżeli na skutek przestępstwa doznałeś uszkodzenia ciała lub zachorowałeś, a nie uzyskałeś naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa, możesz żądać świadczenia pieniężnego (kompensaty) od Państwa.
  • Jeżeli widzisz możliwość pojednania się ze sprawcą przestępstwa, np. w celu uzyskania od niego naprawienia szkody, mażesz żądać przeprowadzenia mediacji.
  • Masz prawo do składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (śledztwa) i na postanowienie o umorzeniu dochodzenia (śledztwa).

PAMIĘTAJ:

Twoje prawa zostały szczegółowo wymienione w załączonym pouczeniu pisemnym.

Jeżeli pouczenia pisemne wydają Ci się niejasne lub niepełne, masz prawo żądać od prokuratora lub policjanta szczegółowych informacji o przysługujących Ci uprawnieniach.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień pokrzywdzonego patrz www.pokrzywdzeni.gov.pl

Informaje o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla podmiotów profesjonalnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/sluzby/baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialanie-poszczegolnych-sluzb-na-poziomie-wojewodztwa/. Baza danych jest również dostępna na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po/32714,Baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialanie-sluzb-2016xls.html

Dane kontaktowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin o możliwości uzyskania pomocy ze strony podmiotów i organizacji pozarządowych: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

BAZA podmiotów świadczącyh usługi dla rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie (województwo łódzkie): pobierz

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2018 roku (województwo łódzkie): pobierz

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2018 (województwo łódzkie): pobierz

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (województwo łódzkie): pobierz

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia (województwo łódzkie): pobierz

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie