Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Skarga

W związku z wyemitowanym w dniu 6 marca 2012 roku o godz. 2150 reportażem „Magazynu Ekspresu Reporterów” pt. „Trzeba go zniszczyć” uprzejmie wnoszę o dokonanie oceny wskazanego materiału w kontekście przestrzegania przez jego autorów podstawowych standardów w pracy dziennikarza przy zbieraniu i gromadzeniu informacji oraz respektowania Zasad Etyki Dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.      

Pragnę podkreślić, że na podstawie tego  programu nie można zweryfikować co jest faktem, a co dowolną opinią występujących w nim osób. Autor materiału nie zachował zasad szczególnej staranności w ustalaniu prawdy, przedstawiając szereg informacji nieprawdziwych lub niesprawdzonych. Sformułował tezę, do której następnie usiłował dopasować uzyskane informacje – co bezsprzecznie naruszyło zasadę obiektywizmu oraz uczciwości wobec odbiorców wyrażającej się w prawie do rzetelnej informacji zawartej w pkt 1 ppkt 1 Zasad Etyki Dziennikarskiej.

Ponadto złamana została reguła dotycząca oddzielenia informacji od komentarza przewidziana w pkt 2 Zasad Etyki Dziennikarskiej. Na poparcie podniesionych zarzutów przedstawiam najistotniejsze zastrzeżenia co do treści podanych w reportażu:

  1. Wobec „głównego bohatera” materiału Artura D. skierowany został akt oskarżenia i aktualnie postępowanie sądowe jest w toku. W związku z tym rodzą się uzasadnione wątpliwości, na ile teza zaprezentowana w reportażu i określona wymownym tytułem „Trzeba go zniszczyć” zawiera cechy prawdopodobieństwa, a na ile stanowi  subiektywną wersję Artura D., który jest zainteresowany w upublicznieniu jej we wskazany sposób jeszcze przed zakończeniem toczącego się przeciwko niemu procesu karnego,
  2. Weryfikując uzyskane informacje autor reportażu jednostronnie je interpretował i przedstawiał w sposób pasujący do założonej tezy np. zestawienie wypowiedzi Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Płocku dotyczącej informacji o oczekiwaniu na wyniki kontroli Urzędu Skarbowego (w Płocku) z wypowiedzią Rzecznika Prasowego Ministerstwa Finansów, że wniosek o taką kontrolę nie wpłynął – ewidentnie zmierzało do zdyskredytowania prokuratury i wywołania u odbiorców wrażenia, że rzecznik prokuratury „mija się z prawdą”. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że kontrole prowadzone są przez Urząd Skarbowy w Płocku (min. w sprawie V Ds 82/11 i dotyczą spółki PBC i jej kontrahentów), a nie przez Ministerstwo Finansów, gdzie dziennikarz próbował ustalić tę okoliczność. Przedstawienie dwóch fragmentów materiału we wskazanej konfiguracji spowodowało przekazanie informacji nieprawdziwej lub co najmniej nieścisłej.
  3. W sposób niezgodny ze stanem faktycznym sprawy przedstawiona została kwestia uchylenia tymczasowego aresztowania wobec Artura D. Sąd Rejonowy w Płocku uwzględnił wniosek prokuratury i przedłużył ten środek zapobiegawczy na dalszy czas określony. Sąd Okręgowy w Płocku po rozpoznaniu zażalenia obrońcy podejrzanego utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji z zastrzeżeniem, że środek zapobiegawczy ulegnie zmianie z chwilą złożenia przez podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł. Artur D. został zwolniony z aresztu dopiero po wpłacie wskazanego poręczenia majątkowego.  W tym kontekście podanie w materiale, że sąd uznał areszt za niezasadny i „podjął decyzję o natychmiastowym wypuszczeniu z aresztu Artura D.” było informacją nieprawdziwą.
  4. Użycie w reportażu stwierdzenia, że „nadzór nad przewodem sądowym i śledztwem prokuratorskim objęło ABW”  nie posiada oparcia w obowiązujących przepisach procedury karnej, która nie przewiduje tego rodzaju ingerencji w toczące się postępowania przygotowawcze i sądowe. Potwierdza to zarzut niezachowania przez autora materiału szczególnej staranności w ustalaniu prawdy i przekazywania odbiorcom informacji nieprawdziwych.

Uznając w pełni konstytucyjne zasady wolności słowa i wolności prasy prokuratura nie może zaakceptować braku rzetelności i obiektywizmu ze strony dziennikarzy, którzy realizując programy w sposób tendencyjny zmierzają do zdezawuowania pracy prokuratorów i podważają zaufanie do prokuratury jako organu ochrony prawnej.      

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

 Iwona Śmigielska-Kowalska

Do wiadomości:

Dorota Roman

Wydawca Magazynu

Ekspresu Reporterów    

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie