Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Rzecznik Prasowy i jego serwis Archiwum Rzecznika Prasowego Tendencyjność i brak obiektywizmu

Tendencyjność i brak obiektywizmu

Tendencyjność i brak obiektywizmu w reportażu pt. „Pił, zabił..uniknie kary” wyemitowanym 19 marca 2014 roku przez stację TTV w programie „Blisko Ludzi”

Tematem reportażu była sprawa Prokuratury Rejonowej w Mławie sygn. Ds. 2123/13 dotycząca wypadku drogowego zaistniałego 28 października 2013 roku na trasie Straszewy-Osówka pow. żuromiński, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosła 60-letnia kobieta tj. czyn z art. 177 § 2 k.k. Widzom reportażu zaprezentowano, w bardzo uproszczonej i spłyconej formie, skomplikowaną prawnie i faktycznie sprawę, zgodnie z założoną z góry tezą. Redaktor Tomasz Pasiut w trakcie półtoragodzinnej rozmowy z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Płocku uzyskał pełną informację na temat wszystkich ustaleń śledztwa i podjętych w jego toku decyzjach merytorycznych. Niestety, w reportażu wykorzystano wyrwane z kontekstu oraz „pocięte” wypowiedzi rzecznika prasowego z pominięciem tych fragmentów, które pozwoliłyby widzowi na zrozumienie motywów i dokonanie samodzielnej oceny argumentów jakimi kierował się prokurator podejmujący decyzję w tej sprawie. Według oceny prokuratora prowadzącego śledztwo, przyczyną zaistnienia wypadku było nieprawidłowe zachowanie się samej pokrzywdzonej, która poruszała się niewłaściwą stroną jezdni (co stanowi naruszenie art. 11 Prawa o ruch drogowym) i była ubrana w odzież niekontrastującą z otoczeniem, co spowodowało, że była niewidoczna dla kierującego samochodem Renault z odległości pozwalającej mu na podjęcie jakichkolwiek manewrów obronnych. Jednym z dowodów, wziętych przez prokuratora pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, były zeznania złożone przez brata ofiary, który podał, że siostra często chodziła po tej drodze, poruszając się po prawej stronie albo jej środkiem, w przeszłości była dwukrotnie potrącona przez jadące samochody, co jednak nie zmieniło jej postępowania. Postanowienie o umorzeniu śledztwa zostało doręczone bratu pokrzywdzonej, który jednak w ustawowym terminie 7 dni  nie zaskarżył tej decyzji (pomimo stosownego pouczenia). Natomiast okoliczność dotycząca stanu trzeźwości kierującego samochodem Renault w chwili zdarzenia nie została w sposób pewny ustalona. Zebrane w tym zakresie wzajemnie wykluczające się dowody (zeznania świadków oraz wyniki przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu we krwi kierowcy) przekazano specjaliście medycyny sądowej celem wydania opinii. Biegły we wnioskach opracowanej opinii podkreślił, że w oparciu o przedstawione dowody nie jest możliwe kategoryczne określenie stanu trzeźwości kierującego w chwili zdarzenia. W tej sytuacji prokurator umorzył postępowanie wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego. Prokurator podejmując decyzję o przedstawieniu zarzutu ewentualnemu sprawcy przestępstwa musi opierać się na dowodach, a nie na przekonaniach czy przypuszczeniach. Dowodem na brak obiektywizmu i tendencyjność w prezentowaniu materiału dziennikarskiego, a tym samym manipulowanie odbiorcami, jest komentarz zmieszczony pod reportażem  na stronie internetowej TTV zawierający stwierdzenie „jak tu można mieć zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”. Redaktor Tomasz Pasiut w rozmowie z rzecznikiem prasowym uzyskał informację, że Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi stały monitoring  spraw o poważne wypadki drogowe, których następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Już 6 stycznia 2014 roku postanowienie Prokuratury Rejonowej w Mławie  o umorzeniu śledztwa w sprawie Ds. 2123/13 z 31 grudnia 2013 roku wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Płocku, która po dokonaniu analizy akt sprawy uznała tę decyzję za przedwczesna i wskazała na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, w tym powołania biegłego z zakresu ruchu drogowego.  Powyższe działania kontrolne zostały podjęte zanim, działająca w imieniu pokrzywdzonego Kancelaria Odszkodowawcza z Krakowa skierowała wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia w tej sprawie. Jak z tego wynika mechanizm kontrolny funkcjonujący w organach prokuratury zadziałał prawidłowo, eliminując niedociągnięcia i braki ujawnione w prowadzonych przez prokuratury okręgu płockiego postępowaniach przygotowawczych (w tym również w przedstawianej sprawie).

            Zatem postawić należy pytanie dlaczego  realizatorzy programu, posiadający wiedzę o tych okolicznościach, nie poinformowali o nich opinii publicznej, podważając tym samym  zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Iwona Śmigielska-Kowalska

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie