Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Rzecznik Prasowy i jego serwis Aktualności Rzecznika Prasowego Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym (sprawa Prokuratury Okręgowej w Płocku sygn. PO II Ds. 3.2020)

Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym (sprawa Prokuratury Okręgowej w Płocku sygn. PO II Ds. 3.2020)

Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi we współpracy z centralnym Biurem Śledczym Policji i Krajową Administracją Skarbową śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i wyrobami tytoniowymi.

W dniu 21 stycznia 2020 roku, w wyniku czynności operacyjnych podjętych przez funkcjonariuszy CBŚP w Białymstoku, w okolicach Mławy został zabezpieczony nielegalny transport 1 mln i 200 tys. sztuk papierosów oraz zatrzymano 3 mężczyzn. Następnie w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych pod Sochaczewem ujawniono dużą ilość narkotyków głównie amfetaminę, w tym płynną,   ponad 3 kg marihuany i 300 gram haszyszu. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ok. 25 kg narkotyków oraz 15 litrów środków chemicznych, które mogły być wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych. Ponadto podczas przeszukania ujawniono 2 jednostki broni palnej, w tym 1 maszynowa, tłumik i 24 sztuki amunicji.

W dniu 23 stycznia 2020 roku wszyscy czterej mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Płocku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw : udziału w zorganizowanej grupie przestępczej tj. o czyn z art. 258 § 2 kk, posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji tj. o czyn z art. 263 § 2 kk, posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych tj. o czyn z art. 62 ust. 1 i  2  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi tj. o czyn  art. 65 § 1 kks w zw. z art. 37 §1 pkt 5 kks. Podejrzanym grożą kary od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu czynności związanych z przedstawieniem zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych, prokurator niezwłocznie wystąpił z wnioskami o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Sąd Okręgowy w Płocku postanowieniem z 23 stycznia 2020 roku  zastosował tymczasowe aresztowanie.  

Sprawa jest w toku i ma charakter rozwojowy.

Data dodania: 2020-01-29

 

Jeden z wątków śledztwa dotyczącego zawierania niekorzystnych umów na świadczenie usług telemedycznych, telekomunikacyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej i gazu  - zakończony (Prokuratura Okręgowa Płocku  sygn. V Ds 168/15)

Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała 28 listopada 2019 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie liczący 4 tys. 531 stron akt oskarżenia p-ko czterem mężczyznom, którzy w okresie od lutego 2014 roku do grudnia 2015 roku działając na terenie całego kraju, w tym w Warszawie, Płocku, Łodzi, Olsztynie i innych miejscowościach zawierali niekorzystne umowy na świadczenie usług telemedycznych.

W tym celu w 2013 roku został utworzony podmiot gospodarczy o nazwie Polskie Centrum Telemedyczne Sp. z o.o. Przedmiotem działalności powyższej firmy miała być między innymi specjalistyczna opieka lekarska i opieka zdrowotna. Zgodnie z treścią umów o świadczenie usług telemedycznych klienci spółki, którzy zawarli umowy na okres 36 miesięcy byli zobowiązani do uregulowania jednorazowej opłaty aktywacyjnej oraz miesięcznego abonamentu w kwocie 60 zł. W zamian za te opłaty spółka miała realizować świadczenia medyczne m.in. polegające na przeprowadzeniu badań EKG w domu pacjenta na odległość, przy telefonicznej asyście pracownika spółki, na dostępie do infolinii umożliwiającej kontakt z lekarzem, na organizacji domowej wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, a w razie potrzeby, na wezwaniu karetki pogotowia.

Wbrew ofertom przedstawianym przez Polskie Centrum Medyczne, podmiot ten nie był zdolny do realizacji wskazanych usług w pełnym zakresie, ponieważ nie został zatrudniony lekarz sprawujący nadzór kardiologiczny, dysponowano zbyt małą liczbą urządzeń do badania parametrów pracy serca na odległość oraz zatrudniono niewystarczającą liczbę techników elektrokardiologii.

Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania przygotowawczego wykazał, ze oskarżeni pełniąc funkcje w organach zarządu spółki lub w ramach współpracy z zarządem posiadali wiedzę, że nie była ona w stanie świadczyć usług na rzecz wszystkich osób, z którymi zostały zawarte umowy. Pomimo tego, oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – za pośrednictwem innych spółek, z którymi łączyły ich umowy agencyjne - zawierali umowy głównie z osobami starszymi wprowadzając ich w błąd co do faktycznej możliwości realizacji oferowanych usług medycznych.

Działając w podany wyżej sposób oskarżeni oszukali łącznie 5785 poprzez zawarcie z nimi niekorzystnych umów, z czego 1530 osób doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 770 tys. zł z tytułu uiszczenia miesięcznego abonamentu za korzystanie ze świadczeń.

W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator zarzucił Mariuszowi L. Michałowi A. Łukaszowi Ł. i Maciejowi B. popełnienie przestępstw oszustwa oraz usiłowania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, z czego oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu. Przestępstwa te zakwalifikowano jako czyny z art. 286§1 kk, art. 13§1 kk, w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1kk, w zw. z art. 12, w zw. z art. 65§1kk, za które grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności do lat 15.

Data dodania: 2019-11-28

 

Komunikat Prokuratury Okręgowej Płocku w/s ujawnienia materiałów wybuchowych w bloku mieszkalnym sygn. PO I Ds. 47.2019

W dniu 15 listopada 2019 roku prokurator Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Płocku wraz z funkcjonariuszami CBŚP ujawnili w mieszkaniu, na ostatnim piętrze bloku położonego na jednym z płockich osiedli, znaczną ilość materiałów i substancji chemicznych, które mogły służyć do niedozwolonego wyrobu materiałów wybuchowych.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców bloku, pobliskiego przedszkola i szkoły została przeprowadzona ewakuacja wszystkich osób przebywających w tych obiektach i w ich pobliżu. Właściciel mieszkania wypełnionego niedozwolonymi materiałami 47- letni Krzysztof P. został zatrzymany.

Postanowieniem z 15 listopada 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo o czyny z art. 171 § 1 kk i 164 § 1kk.

Materiał dowodowy zabezpieczony w trybie czynności w niezbędnym zakresie –art. 308 § 1 i 2 kpk dał podstawę do przedstawienia Krzysztofowi P. zarzutów popełnienia przestępstwa gromadzenia bez zezwolenia materiałów i substancji niebezpiecznych tj. o czyn z art. 171 § 1kk oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci eksplozji materiałów wybuchowych tj. o czyn z art. 164 § 1 kk. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się tylko do popełnienia pierwszego z przedstawionych mu zarzutów tj. gromadzenia niedozwolonych materiałów wybuchowych i złożył w tym zakresie obszerne wyjaśnienia. Podał informacje dotyczące miejsc i okoliczności nabywania komponentów do produkcji materiałów wybuchowych, ujawnił także miejsce gdzie przeprowadzał eksperymenty z tymi materiałami wybuchowymi. Ponadto podejrzany wyjaśnił, że od dłuższego czasu planował popełnienie samobójstwa przy użyciu wyprodukowanych przez siebie materiałów, w tym przy wykorzystaniu nitroglikolu.

W toku śledztwa został przeprowadzony eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych, który potwierdził że zabezpieczone substancje stanowiły materiały wybuchowe.

W związku z tym prokurator niezwłocznie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Postanowieniem z 16 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Płocku uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Krzysztofa P. środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym na okres 3 miesięcy.

Na obecnym etapie śledztwa planowane są dalsze czynności procesowe m.in. dotyczące niezwłocznego poddania podejrzanego badaniom psychiatrycznym, powołanie biegłych z zakresu chemii i materiałów wybuchowych, budownictwa oraz z zakresu informatyki. W najbliższym czasie będą także przesłuchane w charakterze świadków wytypowane osoby, które mogą posiadać wiedzę istotną dla prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Data dodania: 2019-11-18

 

Kolejne zatrzymania w sprawie dot. oszustw przy zawieraniu umów na usługi telekomunikacyjne sygn. V Ds. 168/15

W dniu 6 marca 2019 roku do Prokuratury Okręgowej w Płocku zostały doprowadzone, po uprzednim zatrzymaniu kolejne 2 osoby uczestniczące w działalności związanej z zawieraniem oszukańczych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, telemedycznych oraz umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu, są to:

Maciej B. i Bartłomiej G., którym prokurator przedstawił zarzuty o to, że pełniąc funkcje kierownicze w organach zarządzających spółkami, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

- w ramach Spółki Telekomunikacja dla Domu usiłowali wyłudzić ponad 178 tys. zł na szkodę 220 osób, spośród których zostało doprowadzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 38 osób na kwotę 25 tys. zł,

- w ramach Spółki Polska Energetyka PRO obecnie Polski Prąd i Gaz usiłowali wyłudzić kwotę ponad 10 tys. zł na szkodę 19 osób.

Ponadto Maciejowi B. prokurator przedstawił zarzut usiłowania wyłudzenia kwoty ponad 2 mln 280 tys. zł na szkodę 1.052 osób za świadczenie usług telemedycznych i faktyczne oszukanie 210 osób na kwotę 107 tys. zł.

tj. o przestępstwa z art. 18 § 1 kk. w zw. z art. 286 § 1 kk. i art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk. w zw. z art. 65 § 1 kk.

Obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia przedstawionych im zarzutów.

Prokurator skierował wnioski o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Płocku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastrzegając, że środek ten ulegnie uchyleniu z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwotach 300 tys. i 250 tys. (tzw. areszt warunkowy).

Śledztwo we wskazanej wyżej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Płocku od 2015 roku, a jego zakres dotyczy doprowadzenia w latach 2014 – 2016 w Warszawie, Wrocławiu, Płocku, Ciechanowie, Płońsku, Wyszkowie i innych miastach oraz miejscowościach na terenie całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób fizycznych poprzez: wprowadzenie ich w błąd, co do faktu zawarcia umowy ze spółkami tj. Polskie Centrum Telemedyczne Sp. z o.o., Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (dawniej Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.) oraz New Telekom Sp. z o.o. Śledztwo V Ds 168/15 liczy obecnie 2000 tomów akt. W toku postępowania ujawniono około 10.000 osób pokrzywdzonych. Zgromadzony na obecnym etapie materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutów 37 podejrzanym i nie są wykluczone zarzuty dla kolejnych osób.

Niezależnie od prowadzonego śledztwa równolegle Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi działania o charakterze pozakarnym. Opierając się na ustaleniach śledztwa V Ds 168/15 zarejestrowano łącznie 427 spraw, z czego do chwili obecnej skierowano w imieniu i na rzecz osób pokrzywdzonych 89 pozwów o ustalenie stwierdzenia nieważności czynności prawnej z uwagi na wady oświadczenia woli, bądź ustalenia nieistnienia stosunku prawnego.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie

Galeria

Zdjęcie: Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym (sprawa Prokuratury Okręgowej w Płocku sygn. PO II Ds. 3.2020)