Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Wielowątkowe śledztwo przeciwko pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zostało zakończone (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 13/14)

Wielowątkowe śledztwo przeciwko pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zostało zakończone (Prokuratura Okręgowa w Płocku V Ds. 13/14)

Prokuratura Okręgowa w Płocku 14 grudnia 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w związku z fałszowaniem dokumentacji oraz przywłaszczaniem pieniędzy, należących do pracowników oraz pensjonariuszy tego ośrodka tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. i inne.

Skierowanym obecnie aktem oskarżenia objęto 17 osób, w tym byłego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie- Justynę N., 2 członków kadry zarządzającej Domem Pomocy Społecznej, byłego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Barbarę B. oraz byłego Wicestarostę Sochaczewskiego Janusza C. Akt oskarżenia liczy 1090 stron. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się następujących przestępstw w okresie od 2007 roku do 2014 roku:

  • poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej zajęć wyrównawczych i pobierania wynagrodzenia z tytułu nieodbytych faktycznie zajęć tj. o czyn z art. 271 § 3 kk w zb. z art. 284 § 1 kk w zb. z art. 231 § 2 kk zw. z art. 11§ 2 kk
  • przywłaszczania środków pieniężnych placówki, nabywając za nie towary na własne potrzeby tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw., z art. 12 kk
  • przywłaszczania umieszczonych w depozytach środków pieniężnych należących do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zb. z art. 270 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  • zatrudniania w placówce swoich krewnych, którzy nie świadcząc pracy, pobierali nienależne im wynagrodzenie, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
  • pobierania pieniędzy na poczet delegacji służbowych, które faktycznie nie miały miejsca tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
  • korzystania ze środków DPS, przeznaczonych na kulturę dla pensjonariuszy i pracowników, przez osoby nieuprawnione tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk- działając przy tym na szkodę interesu publicznego.

W toku śledztwa ujawniono następujących pokrzywdzonych: pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Prokurator na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczył od oskarżonych majątek w kwocie około 2 mln złotych. Wobec ośmiu osób oskarżonych prokurator skierował wnioski w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoznania powyższej sprawy.

Poprzedni wątek tego śledztwa (wyłączony wcześniej do odrębnego postępowania sygn. akt I Ds. 60.2017) dotyczący przywłaszczenia w okresie od lutego 2008 roku do 13 grudnia 2013 roku przez byłą dyrektor DPS Justynę N. , byłą księgową Elżbietę G. i byłą kasjerkę Barbarę P. mienia należnego pracownikom placówki DPS z tytułu premii i nagród w kwocie nie mniejszej niż 265 882,23 zł, co stanowiło mienie znacznej wartości tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. w zb. z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - został już prawomocnie rozstrzygnięty przez sąd.

W tym zakresie, w wyniku skierowanego 23 stycznia 2018 roku aktu oskarżenia, wszystkie trzy oskarżone zostały uznane przez Sąd Okręgowy w Płocku za winne popełnienia zarzucanych im przestępstw i wyrokiem z 11 września 2018 roku z 11 września 2018 roku- sygn. II K 5/18 skazane na kary 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary grzywny. Wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł również środki karne w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk wraz ze środkiem kompensacyjnym w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonych przywłaszczonych kwot.

Wyrok jest prawomocny.

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie