Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Komentarz do reportażu Ekspresu Reporterów pt. „Czy poznamy prawdę?”

Komentarz do reportażu Ekspresu Reporterów pt. „Czy poznamy prawdę?”

Tematem reportażu była sprawa Prokuratury Rejonowej w Gostyninie dotycząca zgonu w nocy z 25/26 lutego 2017 roku – pracownika dozorującego teren firmy G. P. w miejscowości Wymyśle, która została zakwalifikowana jako wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, tj. o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Komentarz rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Płocku

do reportażu Ekspresu Reporterów pt. „Czy poznamy prawdę?”

zrealizowanego przez Pawła Kaźmierczaka

– wyemitowanego 05 czerwca 2018 roku w TVP 2

Tematem reportażu była sprawa Prokuratury Rejonowej w Gostyninie dotycząca zgonu w nocy z 25/26 lutego 2017 roku – pracownika dozorującego teren firmy G. P. w miejscowości Wymyśle, która została zakwalifikowana jako wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, tj. o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przedstawiony w programie materiał nie odzwierciedlał faktycznego przebiegu postępowania przygotowawczego oraz zakresu podjętych w jego toku czynności procesowych i zabezpieczonych dowodów w tej sprawie. Wypowiedzi członków rodziny zaprezentowane w programie były w znacznej części niezgodne z ustalonymi okolicznościami, a zgłaszane wątpliwości całkowicie nieuzasadnione.

Nieprawdziwy jest zarzut niezabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia, ponieważ – jak wynika z akt sprawy – bezpośrednio po ujawnieniu zwłok przeprowadzono oględziny miejsca ich znalezienia oraz całego terenu, co udokumentowano stosownym protokołem i materiałem fotograficznym, który został załączony do akt po jego technicznym wykonaniu. Ponadto w protokole oględzin dokonano opisania zwłok, w tym stwierdzonych obrażeń i ubioru, a następnie zabezpieczono je celem poddania sekcji przez biegłego z zakresu medycyny sądowej. Za bezpodstawne należy uznać kwestionowanie tożsamości osoby poddanej sekcji, ponieważ w czynności tej uczestniczył osobiście prokurator, który był na miejscu zdarzenia, a ponadto zgłoszone przez rodzinę wątpliwości zostały zweryfikowane poprzez przesłuchanie biegłego przeprowadzającego sekcję zwłok. Istotne jest także to, że pokrzywdzeni bez zastrzeżeń odebrali zwłoki po wykonaniu tej czynności procesowej.

Zabezpieczenie nagrań z monitoringu, jak również kserokopii dokumentacji związanej z zatrudnieniem było na tym etapie zgodne z obowiązującą w tym zakresie procedurą (vide art. 217 § 1 i 2 k.p.k.).

Niezależnie od powyższego, prokurator pismem z 08 marca 2017 roku poinformował o zdarzeniu Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Oddział w Płocku, który podjął stosowne czynności kontrolne w późniejszym terminie.

Nieprawdziwy jest także zarzut dotyczący odmowy udostępnienia akt sprawy osobom pokrzywdzonym, ponieważ prokurator po zgłoszeniu takiego wniosku przez żonę zmarłego, zarządzeniem z tego samego dnia wyraził zgodę na udostępnienie akt oraz wydanie kopii żądanych dokumentów.

Powyższe zastrzeżenia zgłaszane przez członków rodziny kwestionujące prawidłowość prowadzonego śledztwa wynikają zapewne z nieznajomości procedur i praktycznych aspektów związanych z realizowaniem konkretnych czynności procesowych zarówno przez organy Policji, jak też prokuratora. Skutkiem tego może być tworzenie wersji zdarzenia w oderwaniu od zabezpieczonych dowodów.

Natomiast obowiązkiem dziennikarza realizującego dany materiał było rzetelne zweryfikowanie zasadności przedstawianych okoliczności. Tymczasem odpowiedzialny za realizację reportażu Paweł Kaźmierczak pominął wiele informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Płocku, które zawierały odpowiedzi na podnoszone zastrzeżenia i wątpliwości.

Wskazane wyżej uchybienia miały wpływ na sformułowanie nieprawdziwych wniosków i wygłoszenie, w komentarzu do programu, opinii naruszającej dobre imię prokuratury.

Stosowanie przez dziennikarzy Ekspresu Reporterów takiego stylu narracji – zamiast rzetelnego i obiektywnego przekazu – stawia pod znakiem zapytania dalszą współpracę w zakresie informowania o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury okręgu płockiego.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Płocku
Iwona Śmigielska – Kowalska

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie